Forberedelse

Det der skaber allermest værdi for et møde og for kunden foregår faktisk inden mødets start. Det ligger nemlig i din forberedelse til mødet. Desto mere velforberedt du er, desto bedre vil du opleve, at mødet vil gå. Der er forskellige stadier du skal gå igennem i din forberedelse. Dette er ens uanset om du er kunden eller personen der holder mødet.

Denne guide vil komme ind over følgende emner:

  • Mødeindkaldelse
  • Hvad er formålet?
  • Hvem skal med?
  • Selve mødet

 

Hvad er formålet?

Du skal inden mødets start og gerne inden din mødeindkaldelse have 100% styr på hvad dit formål med mødet er og hvordan du vil nå dertil. Hvis du ikke har gjort dig selv og den modsatte part opmærksom på hvad formålet er, vil det hurtigt kunne opleves som ustruktureret og useriøst. Derfor er dette punkt klart et af de vigtigste punkter for at du kan holde det bedste kundemøde. Det giver rigtig god mening lige at få en anden part til at læse dit skriv eller hører dine tanker i dette stadie inden du forsætter. Det gøres som en form for kvalitetssikring af mødet. Hertil skal du gøre dig tanker om, hvordan du får tekniske ting såsom Google Tag Manager forklaret på en simpel måde så alle forstår dig.

 

Hvem skal med?

Inden du sender mødeindkaldelsen afsted, skal du ligeledes have taget stilling til, hvem der skal deltage i mødet. Man oplever ofte, at mødelederen inviterer et par ekstra hænder med for en sikkerheds skyld. Dette kan dog meget hurtigt give en negativ effekt, da de vil føle sig overflødige over deres manglende input. Derudover kan det virke intimiderende for en anden kunde, hvis der sidder en hær af mennesker klar.

I den forbindelse er det derfor rigtigt vigtigt, at du holder fokus på hvad slag møde det er? Alt efter møde typen og salgsstadiet skal du nøje overveje, hvem du inviterer til møde og hvorfor de er med. Du skal ikke invitere nogen med til mødet som du ikke forventer skal bidrage med noget relevant.

 

Selve mødet

Du skal inden mødets start gøre dig tanker om, hvor mødet skal afholdes henne og hvor lang tid du regner, med mødet vil tage. Det viser sig ofte at være en god ide at afholde møder udenfor de normale rammer, da dette vil højne din og dine kollegaers kreativitet og produktivitet. Derefter skal du også overveje længden af selve mødet. Mennesker kan koncentrere sig i omtrent 20-25 minutter ad gangen, inden de tankerne begynder at flagre.

 

Mødeindkaldelse

Selve mødeindkaldelsen er den første reelle kontakt i har med i hinanden. Derfor skal denne indkaldelse også være velformuleret og hverken indeholde for meget eller for lidt tekst. Dette skal virke som en appetitvækker til hovedretten, som du skal servere for dem. For at sikre sig, at den anden part ligeledes er velforberedt, skal mødeindkaldelsen derfor indeholde en form for agenda. Derfor skal du allerede ved dette stadie have fundet ud af, hvad mødet skal handle om og, hvordan stien dertil skal være.